Heb jij als werkgever een langdurig zieke werknemer?

Heb jij als werkgever een langdurig zieke werknemer?

Langdurig ziek, hier kan je als werkgever over nadenken

Het kan wel eens voorkomen dat je een werknemer hebt die langdurig ziek is. Dat is voor de werknemer niet fijn, maar als werkgever ook niet. Het is fijn wanneer het voor beiden partijen goed geregeld is en dat je natuurlijk in een goede relatie met elkaar kan werken. Maar uiteindelijk moet je ook gaan nadenken hoe je het met deze werknemer aan wilt pakken. En dan kan je nadenken over bijvoorbeeld een transitievergoeding. Maar hier hangen ook een paar voorwaarden aan vast. Wij zijn voor jou alvast het wereld wijde web op gegaan om voor jou alvast het een en ander op een rijtje te zetten. Zo heb je alvast wat informatie voordat je een niet doordachte beslissing maakt. Je kan van te voren ook al een berekening transitievergoeding maken zodat je weet waar jij aan toe bent.

Compensatieregeling voor een transitievergoeding bij een langdurig zieke medewerker

Een werkgever moet loon doorbetalen aan een zieke werknemer. Hier ben je als werkgever natuurlijk ook verzekerd voor, als het goed is. In de periode dat een werknemer ziek thuis zit kan je die niet zomaar ontslaan of het contract vroegtijdig beëindigen. Maar als werkgever sta je er dan niet alleen voor, ook al kan het zo wel voelen. Als de werknemer meer dan 2 jaar ziek is, kan de werkgever ontslag aanvragen bij UWV. De zieke werknemer heeft dan recht op een transitievergoeding. Zo krijgt de werknemer geld mee.

Met de Regeling compensatie transitievergoeding kan de werkgever de betaalde transitievergoeding terugkrijgen. Zo voorkomt de Rijksoverheid dat werkgevers te maken krijgen met een opeenstapeling van kosten na 2 jaar loon doorbetalen aan zieke werknemers. Daarnaast geeft deze regeling werknemers meer zekerheid. Dit zorgt dat werkgevers sneller het dienstverband beëindigen na 2 jaar ziekte. 

Maar zoals we al zeiden, er zitten wel een paar voorwaarden vast aan deze regeling. En die zetten wij voor jou even op een rijtje.

De voorwaarden:

  • de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte;
  • de werknemer had op grond van de wet recht op een transitievergoeding;
  • de werkgever heeft de transitievergoeding betaald aan de werknemer.

Werkgevers moeten deze voorwaarden kunnen aantonen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • de ontslagvergunning van UWV of de ontbindingsbeschikking van de rechter;
  • de beëindigingsovereenkomst, als het een ontslag met wederzijds goedvinden was. Uit de beëindigingsovereenkomst moet blijken dat de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte;
  • gegevens die zijn gebruikt om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen. Bijvoorbeeld documenten die aantonen hoe hoog het bruto maandsalaris was en hoe lang het dienstverband heeft geduurd;
  • een bewijs dat de (hele) transitievergoeding is betaald, bijvoorbeeld een bankafschrift.
Comments are closed.